Ang. Fanklubben til debat (11/6/97)
Lad mig først sige at Jeg og alle andre i FCKFC's ledelse til hver en tid gerne deltager i debat af en hver art.
Men elllers er det jo bare at starte fra en ende af.
Nogle har anset FCKFC for at være lidt for tillukket, dette har blandt andet affødt nedsættelsen af diverse udvalg, som varetager forskellige arbejdsopgaver i FCKFC. Disse udvalg er åbne for alle medlemmer af FCKFC og udvalgene bliver ikke holdt hemmelige. Gennem nyhedsbreve og sidst i kampprogrammet mod OB, blev der afterlyst fans til disse udvalg.
Hvad angår placering af fans og generalforsamlingen i 1996 kan sige følgende:
FCK spurgte ledelsen i FCKFC om hvad vi ville sige til at flytte på B-tribunen. Vi mente at det var et temmeligt vigtigt spørgsmål, så vi udbad os betænkningstid og holdt en mindre rundspørge på det nuværende fan-afsnit for at lodde stemningen. Senere blev det taget op på generalforsamlingen og i begge tilfælde var der et stort flertal for blive på c-tribunen.
Genralforsamlingen 1996
I et nyhedsbrev, sendt til alle medlemmer i april 1996, blev der indkaldt til generalforsamling og udover den normale indkaldelse blev der brugt 12 linier på at gøre opmærksom på at problemet omkring placeringen af fan-afsnittet ville blive diskuteret på generalforsamlingen og udlagt til afstemning på samme.
Så beslutningen om at blive på c-tribunen er absolut ikke blevet trukket ned over hovedet på nogen, ligesom det er helt hen i vejret at påstå at ledelsen i FCKFC har holdt den pågøldende genralforsamling hemmelig (skjult).
Og ja ledelsen beklagede den manglende interesse for deltagelse på generalforsamlingen, men FCKFC er en forening og vores øverste myndighed er generalforsamlingen, så vis man vil være med til at bestemme vigtige ting i FCKFC må man deltage på generalforsamlingerne.
Nej, FCKFC anser det ikke for "en stor omgang ris" at der blomstre små uafhængige fangrupper op. Og forklaringen på dette mener jeg er følgende:
En stor fanklub som FCKFC, kan umuligt tilgodese alles krav. og mange af de grupperinger der er dukket op, er dukket op fordi de pågældende grupper mødes et bestemt sted før kampene, dette er fint, eftersom der ikke er nogen steder 3300 fans kan mødes inden kampene. FCKFC har forøvrigt en fin dialog med mange af disse grupperinger og et stormøde med alle er under opsejling. Desuden skal det bemærkes, at de fleste er medlem i både FCKFC og de små grupperinger.
Fordelen ved disse små grupper er, at de kan diskutere deres ønsker og visioner i lokalregi og derefter fremkomme med deres ønsker overfor FCKFC.
Ang løbesedler og hvad man må og ikke må.
- FCKFC har aldrig dikteret nogen til synge noget bestemt.
- Når FCKFC har stablet en stor tifo på benene, bliver der som regel delt løbesedler ud om tifoen, fordi vi håber at folk vil være behjælplige med at få tifoen til at køre ordenligt. Det må da være i alle FCK-fans interesse at vi laver noget flot på stadion.
- Vi har en gang uddelt løbesedler, hvor vi sammen med FCK, frabad at folk smed ting efter linievogterne, bevares hvis det er at diktere hvad folk må og ikke må, men det er tåbeligt og kan koste FCK dyrt i længden.
Hvad angår tilråb som "lortefanklub", kan jeg kun sige, at disse tilråb som regel kommer i nederlagets stund og at flere af disse tilråb kommer fra folk der selv er medlem af FCKFC.
Debat er en god ting, salig debat er et must.
Det er svært at samle 3300 menesker til debat samme sted og resultatet af en sådan kæmpe debat er sjælendt særligt brugbar. Her kommer de små fangrupperinger ind i billedet, hvis debatten finder sted i disse grupperinger er der mulighed for at en talsmand for den pågældende gruppe kan fremføre sine meninger i FCKFC."Brølet", vores medlemsblad ville også være et udemærket sted at debatere forskellige ting. Så skriv til Brølet.
Generalforsamlingen er et naturligt sted at debatere, så mød op. Glem ikke at alle enkeltstående medlemmer i FCKFC, som har en ide eller en mening er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller melde sig til et af udvalgene i FCKFC.
Til sidst.
Vi er mange, der knokler flere timer dagligt med at få FCKFC til at køre ordentligt og al hjælp og nye ideer er velkomne.
Mvh Tomas (Formanden for FCKFC, red)


Fusionsnipserne.
Copyright © 1997-1998
Sidste rettelse: 20. april 1998.