That's Entertainment A/S (Not)!
- et navn er ikke bare et navn

Af Jan Erik Hansen

I forbindelse med offentliggørelsen af klubbens flotte regnskab for et par uger siden dukkede der en lille bemærkning op, som siden har skabt en del debat i fankredse. Sagen om at selskabet bag fodboldklubben FCK vil skifte navn på den kommende generalforsamling for aktionærer. Fra FC København A/S til Parken Sport & Entertainment A/S. Den korrekte formulering fra Ritzau-telegrammet d. 28/9 er følgende:

"FC København oplyser, at selskabet på generalforsamlingen vil skifte navn til Parken Sport & Entertainment A/S. Den sportlige afdeling vil dog fortsat hedde FC København."

Hvad der helt præcis gemmer sig bag den formulering, er svært umiddelbart at gennemskue. Primært fordi der fra ledelsen ikke er fremkommet yderligere forklaringer. Kun den konstaterende at fodboldklubben selvfølgelig ikke skifter navn. Vi taler altså om selskabet, eller koncernen om man vil, bag. Det selskab som i skrivende stund har hovednavnet FCK A/S, med dertil hørende bivariationer over klubbens navn, samt binavnet Parken A/S efter det selskab, der fulgte med da klubben købte sin egen hjemmebane i sommeren '98.

Dette understreges af aktieselskabets nuværende §1 i vedtægterne. I den gældende version hedder den:

"Selskabets navn er Football Club København A/S med binavne:

PARKEN A/S (Football Club København A/S)
Football Club Copenhagen A/S (Football Club København A/S)
FCK A/S (Football Club København A/S)
Fodboldklubben København A/S (Football Club København A/S)

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune."

Det som sagen handler om er et ændringsforslag stillet af bestyrelsen selv, det som Ritzau-telegrammet også refererer til. Og som altså endnu ikke er vedtaget. Det bør understreges. I ændringsforslaget som det kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen d. 28 oktober dette år får §1 følgende ordlyd:

"Selskabets navn er PARKEN sport & Entertainment A/S med binavne:

Football Club København A/S (PARKEN sport & Entertainment A/S)
PARKEN A/S (PARKEN sport & Entertainment A/S)
Football Club Copenhagen A/S (PARKEN sport & Entertainment A/S)
FCK A/S (PARKEN sport & Entertainment A/S)
Fodboldklubben København A/S (PARKEN sport & Entertainment A/S)

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune."

Udefra set kan navneskiftet virke som ren kosmetik og praktisk vil det sandsynligvis heller ikke umiddelbart få den store betydning i en almindelig FC-fan's verden. Når debatten alligevel er opstået på bl. a. Sidelinien, er det fordi vi er nogle stykker der ikke bryder os om perspektivet. Reelt ligner det en nedprioritering af fodbolden og fodboldklubben til fordel for de biaktiviteter, som givet har været med til at sikre det flotte regnskab, men som dog ikke hidtil har været selskabets kerneprodukt. Her taler vi om fodbold, for det er vel præcis hvad FC København og dermed selskabet bag, FCK A/S, primært handler om. Og altid har handlet om.

Som skrevet er navneændringen tydeligvis et ønske fra bestyrelsen. Ærlig talt, så kan jeg simpelthen ikke gennemskue motivet. Men det lugter på en eller anden måde, og det lugter ilde. For en navneændring vil altid sende nye signaler til omverdenen, hvad skulle ellers være motivet for at skifte navn, eller rettere fokus som vist er mere reelt betegnende for situationen. Ingen skal bilde mig ind at der ikke ligger et eller andet gemt bag forslaget. Vi har allerede en del drevne forretningsfolk i bestyrelsen og sikkert mange flere i aktionærkredsen og et forslag som dette fremkommer ikke af den blå luft. Sagt på anden måde, det er næppe for sjov det her.

Derfor bliver man fan - og/eller aktionær - også nødt til at tage det alvorligt. Dette vil jeg så også gøre her og for at sige det lige ud, det lugter af for meget økonomisk tænkning og for lidt fodboldfølelse. Noget jeg ikke bryder mig om. I denne sag anser jeg det nødvendigt at lade følelserne råde, alene fordi følelser er en elementær del af fodbolden. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er det nemlig stadig det vi taler om. Fodbold. En fodboldklub der er gået på børsen, en fodboldklub der forsøger at sikre sit fundament økonomisk med en række biaktiviteter uden for fodbolden, men stadigvæk en fodboldklub med masser af fans, som fx. denne skribent, og dermed også - atter gentaget - følelser involveret.

Skåret til benet så hører en fodboldklub hjemme i mediernes sportsektioner, det er her man som fan søger hen for at læse og høre om sin klub, det er her dens primære aktiviteter skal omtales, nemlig resultaterne på banerne. Her udmåles den basale succes og fiasko. Den udmåles ikke i de samme mediers erhvervssektioner. Grundlæggende er det mig som fan bedøvende ligegyldig om en klub, ellers dens bagvedhørende selskab, roses i diverse børsnotitser. Det er selvfølgelig vigtigt at en professionel fodboldklub kan præsentere sig selv med et godt regnskab, og det er også langt hen ad vejen grundlæggende for dens eksistens og fortsatte sportslige udvikling, men dens egentlige målestok både blandt dens fans og i offentligheden generelt vil stadig findes på banen, i de konkrete resultater, i den konkrete stilling i superligaen. 

Dette mener jeg altid må være vigtigt at fastholde, også i vores professionelle fodboldverden hvor det ikke er ualmindeligt at klubber verden over kan skovle penge ind på diverse udenomsaktiviteter. Problemet opstår når udenomsaktiviteterne begynder at overskygge det som det handler om. Når man fornemmer at det som oprindeligt burde være kerneproduktet - fodbolden - pludselig er på vej til at glide i baggrunden. Hvilket nøjagtig er hvad dette forslag om en navneændring signalerer.

Hvis ændringen vedtages vil der ikke længere være tydelig forbindelse mellem selskabets kerneprodukt - fodbolden - og selskabets navn. For jeg går vitterlig ud fra, at vi stadig er en børsnoteret fodboldklub med en række biaktiviteter. Ikke et børsnoteret selskab, der driver en fodboldklub som et biprodukt. Sådan vil jeg ihvert fald gerne se mit FC København, som fan og som aktionær med en lille slat fodboldaktier i skuffen.

Da jeg oprindeligt købte mine aktier, gjorde jeg det af en eneste grund, for at sætte et par skillinger i den fodboldklub som var min. FC København. Mine intentioner var ikke at spekulere og score kassen økonomisk. Jeg investerede i den - lad os bare kalde den naive - tiltro til at pengene blev en slags symbol på det lille stykke hjerte, som jeg altid har følt for klubben. I bund og grund en støtte og ikke nødvendigvis møntet på videresalg ved førstgivne favorable lejlighed.

Mangen et klogt hoved vil så fortælle mig, at jeg totalt har misforstået de simpleste spilleregler på børsen og i det at købe/handle aktier. Garvede børsdealere vil nok sige, at folk som mig er helt og aldeles på afveje. Modsat vil jeg så hævde, at jeg netop købte fodboldaktier, jeg købte ikke bare aktier, dengang i november '97, hvor FC København gik på børsen. Heri ligger også hele forskellen. Fodboldaktier er ikke bare aktier, alene fordi fodboldaktier rummer en helt anden dimension end almindelige aktier gør det. Og så er vi tilbage ved følelserne. Vi har hørt adskillige børsfolk udtale det, når en fodboldklub går på børsen trækker den ofte også en hel ny gruppe aktionærer med sig, de såkaldt almindelige mennesker uden den helt store sans for økonomiske finesser. En gruppe mennesker som ikke er helt normale "børsbrugere", hvis man kan bruge dette hjemmebryggede udtryk. Folk der netop investerer mere med hjertet end økonomien i baghovedet.

Et selskab der tiltrækker den type folk bør også lytte lidt dem. Om ikke andet tvinges til det. Hvilket åbenbart kan blive nødvendigt og det er præcis hvad denne tekst handler om. For på generalforsamlingen d. 28 oktober har alle vi små FCK-aktionærer også muligheden for at give vores mening til kende om navneændringen. Husk på at en vedtægtsændring kræver 3/4-dels opbakning og jeg ved ihvert fald hvor min stemme vil havne. Nix, kære venner, hvem I så end er, intet nyt navn herfra! Altså igen, kosmetik eller ej, parfumeringen virker simpelthen dårlig og dur derfor ikke.

Dette ikke skrevet som en generel mistillid til den nuværende bestyrelse eller Flemming Østergaard. Men fordi hovedselskabet i sit navn skal og bør fastholde sit udgangspunkt. I den fodbold vi kommer fra. Lad os derfor beholde den nuværende §1 og dens ordlyd. Det understreger hvem vi er og giver ikke anledning til unødvendige fremtidige spekulationer. Hverken internt eller ude omkring. Om at et evt. Parken Sport & Entertainment A/S (jamen for pokker, bare navnet i sig selv!) pludselig vil kunne frasælge sin sportslige del, fodboldklubben FC København, hvis og såfremt denne ikke skulle vise sig attraktiv nok. Givetvis en grundløs spekulation i sig selv, men den opstår uvilkårligt, når man sender et uklart signal til sine omgivelser.

Ved at beholde det nuværende navn på selskabet bag, koncernen whatever, beholder vi også den nuværende koncensus ind i fremtiden. Vi er en fodboldklub på børsen, intet mindre og intet andet. At så klubbens navn og mindre heldige resultater er uløseligt bundet til navnet på selskabet bag og derved kan have negativ indflydelse på selve aktien og på forskellige investorers interesse i denne, bør netop bare være et incitament til at tage netop fodbolden og resultaterne på banen alvorligt i hele selskabet. Både i mindre gode tider, som nu, eller i de gode som nok skal komme en dag.

Som skrevet tidligere, jeg kan ikke gennemskue motiverne bag navneændringen, har intet kendskab til hverken evt.  skattetekniske eller børsmæssige fordele, som kunne tale for. Men i denne sag finder jeg dem egentlig også irrelevante. For mig handler det om "ånden", det handler om at fastholde udgangspunktet i det foreningsliv som vores moderklubber står for, og dermed bevare identiteten som fodboldklub, børsnoteret og professionel til fingerspidserne. Men dog entydigt stadig - og forhåbentlig også fremover - en fodboldklub, hvor hele det tilhørende aktieselskabs aktiviteter også udspringer fra. For vi behøver vel ikke selv at skulle bekræfte omverdenens fordomme om os, at i FCK handler alt bare om penge og penge kan gøre hvad som helst i FCK? Nej vel, så "åndsforladte" behøver vi sgu ikke at være. Heller ikke i denne sag.

FCK A/S nu og forever!


Fusionsnipserne.
Copyright © 1997-1999
Sidste rettelse: 24. oktober 1999.